İnternetteki dünyanız

18 Temmuz 2017 Salı Tarihli, 30127 Sayılı Resmî Gazete Haberleri

18 Temmuz 2017 Salı - 01:30
1680 defa okundu

18 Temmuz 2017 Salı Tarihli, 30127 Sayılı Resmî Gazete Haberleri

18 Temmuz 2017 Salı Tarihli ve 30127 sayılı Resmi Gazete de bugün hangi haberler var? 18 Temmuz 2017 Tarihli ve 30127 Tarihli Resmi Gazete atama kararları, Resmi Gazete Yönetmelikler, Resmi Gazete Tebliğler, Resmi Gazete üniversitelerin öğretim görevlisi alım ilanları.

Haber Bültenine Kayıt Ol

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

— Başbakan Yardımcılığına Ait Atama Kararları

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

— Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

YÖNETMELİKLER

— Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Hacettepe Üniversitesi Genombilim ve Nadir Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

— İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ

— Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliğince Atıfta Bulunulan Uyumlaştırılmış Standartlar veya Uyumlaştırılmış Standarda Karşılık Gelen Ulusal Standartlar Listesinin Yayımlanmasına İlişkin Tebliğ

— Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI

— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/07/2017 Tarihli ve 7185 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

— Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2017/103, K: 2017/108 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARI

— Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 11/07/2016 Tarihli ve 245 Sayılı Kararı

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak: Dünyanız - İnternetteki dünyanız
YASAL UYARI: Yayınlananhaberin tüm hakları www.dunyaniz.com'a aittir. www.dunyaniz.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Uyarı: Sitemizde yer alan yazı, haber, makale, video, yorum ve tüm tıbbi bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler zamanla geçerliliğini kaybedebilir.
Yorumunuz
Yorumlar