İnternetteki dünyanız

Adnan Menderes Üniversitesi 34 Sözleşmeli Hemşire Alacak

25 Eylül 2017 Pazartesi - 05:45
1183 defa okundu

Adnan Menderes Üniversitesi 34 Sözleşmeli Hemşire Alacak

Genel şartlar neler? Başvuru yeri ve şekli nasıl olacak? İstenen Belgeler neler? Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçları nasıl yapılır?

Haber Bültenine Kayıt Ol

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B) ALIM İLANI

Üniversitemiz Hastanesinde (giderleri Özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.

maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonda sözleşmeli personel alınacaktır.

BİRİMİ : ÜNİVERSİTE HASTANESİ

NİTELİK KODU

ÜNVANI

ADET

ARANILAN NİTELİKLER


HM01


HEMŞİRE1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Ortopedi ve Travmatoloji bölümlerinde en az 4 yıl çalışmış olmak.


HM02


HEMŞİRE1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu,

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde en az 4 yıl çalışmış, Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak.


HM03


HEMŞİRE1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Psikiyatri Servisinde en az 4 yıl çalışmış olmak.


HM04


HEMŞİRE1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Acil Servisinde en az 3 yıl çalışmış olmak.


HM05


HEMŞİRE1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu,

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Hematoloji Ünitesinde en az 3 yıl çalışmış olmak.


HM06


HEMŞİRE1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Yanık Ünitesinde en az 3 yıl çalışmış olmak.


HM07


HEMŞİRE1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesinde en az 2 yıl çalışmış olmak.


HM08


HEMŞİRE2

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu,

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım ünitelerinde en az 1 yıl çalışmış olmak.


HM09


HEMŞİRE1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Dahiliye Yoğun Bakım ünitesinde en az 3 yıl çalışmış, Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak.


HM10


HEMŞİRE2

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde en az 2 yıl çalışmış olmak.


HM11HEMŞİRE1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Kalp Damar Cerrahisi ve Kardiyoloji servislerinde en az 3 yıl çalışmış olmak.


HM12HEMŞİRE
1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Genel Yoğun Bakım ünitesinde en az 3 yıl çalışmış olmak.


HM13HEMŞİRE1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Dahiliye Yoğun Bakım ünitesinde en az 3 yıl çalışmış olmak.


HM14


HEMŞİRE1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Koroner Yoğun Bakım ünitesinde en az 2 yıl çalışmış olmak.


HM15


HEMŞİRE


1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Acil Yoğun Bakım ünitesinde en az 1 yıl çalışmış, Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programına katılmış olmak.


HM16


HEMŞİRE2

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Hematoloji ünitesinde en az 2 yıl çalışmış olmak.

HM17 HEMŞİRE 1


Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu,1 Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Ameliyathane Biriminde en az 1 yıl


çalışmış olmak.HM18 HEMŞİRE 2

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Acil Yoğun Bakım ünitesinde en az 2 yıl,
çalışmış olmak.

HM19 HEMŞİRE 1
Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu,

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım
Ünitesinde en az 2 yıl çalışmış olmak.
HM20 HEMŞİRE 1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu,

Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım
ünitesinde en az 2 yıl çalışmış olmak.

HM21 HEMŞİRE 1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu, Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Genel Cerrahi Yoğun Bakım ünitesinde
en az 1 yıl çalışmış olmak.

HM22 HEMŞİRE 1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu, Uygulama ve Araştırma
Hastanelerinin Nefroloji ve Endokrinoloji
servislerinde en az 5 yıl çalışmış

olmak.

HM23 HEMŞİRE 1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu, Uygulama ve Araştırma

Hastanelerinin Kalp Damar Cerrahi ve Kardiyoloji servislerinde en az 5 yıl çalışmış olmak.

HM24 HEMŞİRE 1
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu, Uygulama ve Araştırma

Hastanelerinin Kemoterapi ünitesinde en az 2 yıl çalışmış olmak.
HM25 HEMŞİRE 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu, Uygulama ve Araştırma
Hastanelerinin Koroner Yoğun Bakım ünitesinde en az 3 yıl çalışmış olmak.
HM26 HEMŞİRE 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu, Uygulama ve Araştırma
Hastanelerinin Acil servisinde en az 3 yıl çalışmış olmak.
HM27 HEMŞİRE 2 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu, Uygulama ve Araştırma
Hastanelerinin Ortopedi servisinde en az 3 yıl çalışmış olmak.
HM28 HEMŞİRE 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu, Uygulama ve Araştırma
Hastanelerinin Yenidoğan Yoğun bakım ünitesinde en az 4 yıl çalışmış, olmak.
HM29 HEMŞİRE 1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu, Uygulama ve Araştırma

HEMŞİRE 1 Hastanelerinin Çocuk Acil servisinde en az 3 yıl çalışmış, olmak.
NOT: Adaylar ilan edilen pozisyonların sadece birine başvuru yapabileceklerdir. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.

I-GENEL ŞARTLAR:

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır. 2- 2016 KPSS (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSSP3, Sağlık Meslek Lisesi mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

3-Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,

4-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5-657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Hükmüne uygun olması.

II-BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Adayların başvurularını www.adu.edu.tr
web adresinde bulunan İş Talep Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Hastane Başmüdürlüğü, Kepez/AYDIN adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

Adayların Posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir.

İstenen Belgeler;

1)
Başvuru Formu (www.adu.edu.tr adresinde temin edilecektir.)

2)
2016 KPSS Sınav Sonuç Belgesi

3)
Öğrenim Belgesi

4)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5)
1 Adet Resim

6)
Başvuracak adayların aranılan niteliklerde belirtilen nitelikleri ve çalışma sürelerini; çalışmış oldukları kurumun antetli kağıdı ile Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Başmüdürlük veya Başhekimlik tarafından ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış yazı ve Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

III-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunanlar başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 3 (Üç) gün içerisinde www.adu.edu.tr

adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Pozisyonun iki katına kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Üniversitemiz Hastanesi Başmüdürlüğü’ne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.Kaynak: Dünyanız - İnternetteki dünyanız
YASAL UYARI: Yayınlananhaberin tüm hakları www.dunyaniz.com'a aittir. www.dunyaniz.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Uyarı: Sitemizde yer alan yazı, haber, makale, video, yorum ve tüm tıbbi bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler zamanla geçerliliğini kaybedebilir.
Yorumunuz
Yorumlar