Tag: 2017 Yılı Programı


2017 Yılı Programı

2017 Yılı Programı

19/10/2016 Tarihli ve 29862 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 3/10/2016 Tarihli ve 2016/9368 Sayılı 2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzle...