Tag: 672 sayılı KHK


672 sayılı KHK'nın tam metni

672 sayılı KHK'nın tam metni

672 sayılı KHK'nın tam metni - olağanüstü hal kapsamında kamu personeline ilişkin alınan tedbirlere dair kanun hükmünde kararname.