Tag: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu


Tıbbi Işlemler Yönergesi'ne Ilişkin Değişiklik

Tıbbi Işlemler Yönergesi'ne Ilişkin Değişiklik

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı tarafından Tıbbi İşlemler Yönergesi'ne İlişkin Değ...

Sağlık Bakanlığı'na devredilen özel hastanelerde memnuniyet anketi yapılacak

Sağlık Bakanlığı'na devredilen özel hastanelerde memnuniyet anketi yapılacak

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından Ayaktan Hasta Memnuniyet Anket Uygulaması hakkında duyuru yayımlandı.