İnternetteki dünyanız

Düzce Üniversitesi 19 Sözleşmeli Personel Alacak - 20.07.2017

20 Temmuz 2017 Perşembe - 05:35
2133 defa okundu

Düzce Üniversitesi 19 Sözleşmeli Personel Alacak - 20.07.2017

Düzce Üniversitesi 19 Sözleşmeli Personel Alacak. Genel şartlar ve istenilen belgeler neler? Başvurular, değerlendirme ve sonuçlar nasıl olacak? İşte o detaylar...

Haber Bültenine Kayıt Ol

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin

Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 19 (on dokuz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVAN KODU

UNVANI

ADEDİ

ARANILAN NİTELİKLER

170701

Hemşire

1

Yüksek Öğretim Kurumlarının Hemşirelik/Sağlık

Memurluğu Bölümü 4

Yıllık Lisans Mezunu belgelendirmek şartıyla Merkezi Sterilizasyon Eğitimi almış olmak

170702

Hemşire

1

Yüksek Öğretim Kurumlarının Hemşirelik/Sağlık

Memurluğu Bölümü 4 Yıllık Lisans Mezunu, Belgelendirmek şartıyla Uyku Laboratuarı ve Polisomnografi Eğitimi almış

olmak

170703

Hemşire

1

Yüksek Öğretim Kurumlarının Hemşirelik/Sağlık

Memurluğu Bölümü 4 Yıllık Lisans Mezunu, Belgelendirmek şartıyla Kan bankacılığı ve Transfüzyon eğitimi; Merkezi

Sterilizasyon Ünitesi Eğitimi almış olmak

170704

Hemşire

1

Yüksek Öğretim Kurumlarının Hemşirelik/Sağlık Memurluğu Bölümü 4 Yıllık Lisans Mezunu, Belgelendirmek şartıyla Sağlık Bakanlığı Hemodiyaliz Sertifikası olmak ve en az 2 yıl Hemodiyaliz hemşireliği deneyimi olmak

170705

Hemşire

1

Yüksek Öğretim Kurumlarının Hemşirelik/Sağlık

Memurluğu Bölümü 4 Yıllık Lisans Mezunu, Kan bankacılığı ve transfüzyon eğitimi almış olmak

170706

Hemşire

1

Yüksek Öğretim Kurumlarının Hemşirelik/Sağlık

Memurluğu Bölümü 4 Yıllık Lisans Mezunu, Belgelendirmek şartıyla en az 1 yıl Genel Yoğun Bakım Deneyimi ve non invazif mekanik ventilasyon eğitimi almış olmak,

Kardiyoloji, Kardiyovasküler Cerrahi, Fizik Tedavi

Rehabilitasyon ve Gastroenteroloji klinik deneyimi olmak,

Yara Bakımı ve Stoma Terapi Hemşireliği ve İleri Yaşam

Desteği eğitimlerini almış olmak

170707

Hemşire

2

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu Bölümü Mezunu, İlk ve Acil yardım eğitimi almış olmak

170708

Hemşire

2

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu Bölümü Mezunu, belgelendirmek şartıyla acil servis deneyimi ve non invazif mekanik ventilasyon eğitimi almış olmak

170709

Hemşire

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu

Bölümü Mezunu, belgelendirmek şartıyla İlk Yardım,

Hastane Enfeksiyonları ve Kontrol Yöntemleri,

Sedasyon/Analjezi, Antikoagulasyon, Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyon, Pediatrik İleri Yaşam Desteği eğitimlerini almış olmak

170710

Hemşire

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu Bölümü Mezunu, belgelendirmek şartıyla Sağlık

Bakanlığı'nca verilmiş Bakanlık onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası olmak, Kardiyopulmoner

Resusitasyon ve Temel Yaşam Eğitimi ve en az 5 yıl Erişkin

Yoğun Bakım Deneyimi olmak

170711

Hemşire

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu Bölümü Mezunu, Belgelendirmek şartıyla en az 5 yıl Yoğun

Bakım Deneyimi olmak, belgelendirmek şartıyla Sedasyon ve Analjezi, Hemodiyaliz Cihaz Kullanımı, Bası Yarası

Tanılama Değerlendirme ve Bakım Eğitimi, Yoğun Bakımlar

Enfeksiyon Kontrol Eğitimi Almış olmak

170712

Hemşire

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu Bölümü Mezunu, belgelendirmek şartıyla Acil Servis

Deneyimi olmak, Kan Bankacılığı ve transfüzyon merkezi eğitimlerini almış olmak

170713

Hemşire

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu Bölümü Mezunu, İlk ve Acil Yardım, Elektronörofizyoloji konularında eğitimler almış olmak

170714

Hemşire

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu Bölümü Mezunu, Belgelendirmek şartıyla ambulans hizmetleri deneyimi ve en az 2 yıl Genel Yoğun Bakım

Deneyimi olmak

170715

Hemşire

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu

Bölümü Mezunu, Belgelendirmek şartıyla en az 5 yıl Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği deneyimi olmak

170716

Hemşire

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu

Bölümü Mezunu, Sağlık Bakanlığınca onaylı Hemodiyaliz hemşireliği sertifikası ve belgelendirmek şartıyla en az 10 yıl

Hemodiyaliz hemşireliği deneyimi olmak

170717

Hemşire

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu Bölümü Mezunu, Belgelendirmek şartıyla anestezi eğitimi almış olmak

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar,

1- Türk vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

3- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişikleri bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

4- 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

İstenen Belgeler;

1- 1 adet dilekçe( www.personel.duzce.edu.tr adresinde mevcut.)

2- 2 adet fotoğraf

3- Özgeçmiş

4- Lise ve Lisans diploması (noter tasdikli veya aslı görüldükten sonra Personel Daire Başkanlığımızca onaylanmış sureti)

5- 2016 KPSSP94 ve 2016 KPSSP3 (B) sınav sonuç belgesi

6- Nüfus cüzdanı fotokopisi

7- Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair belge (erkek adaylar için) 8- Başvurulacak pozisyonda aranan nitelikler ile ilgili belgeler.

BAŞVURULAR, DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR

Başvuracak adayların; ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar), Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına istenilen belgeler ile birlikte şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

2016 KPSSP94 ve 2016 KPSSP3 (B) puanı değerlendirilecek olup, KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) gün içerisinde www.duzce.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadro için ilan edilen sayının 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır.

Yerleştirilmeye hak kazanan adayların sınav sonucunun www.duzce.edu.tr adresinde ilan edildiği günden itibaren 7 (yedi) gün içinde dilekçe ile göreve başlayıp başlamayacaklarını Personel Daire Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir. Dilekçeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

* Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Kaynak: Dünyanız - İnternetteki dünyanız
YASAL UYARI: Yayınlananhaberin tüm hakları www.dunyaniz.com'a aittir. www.dunyaniz.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Uyarı: Sitemizde yer alan yazı, haber, makale, video, yorum ve tüm tıbbi bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler zamanla geçerliliğini kaybedebilir.
Yorumunuz
Yorumlar