İnternetteki dünyanız

Gaziantep Üniversitesi 34 Sözleşmeli hemşire Personel Alacak

20 Temmuz 2017 Perşembe - 11:05
1456 defa okundu

Gaziantep Üniversitesi 34 Sözleşmeli hemşire Personel Alacak

Gaziantep Üniversitesi 34 Sözleşmeli hemşire Personel Alacak. Başvuru yapacak adaylarda aranan koşullar neler? Müracaat şekli, yeri ve zamanı ne zaman? Değerlendirme ve sonuçların ilanı nasıl olacak? İşte o detaylar...

Haber Bültenine Kayıt Ol

İLAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Sözleşmeli Personel Alım İlanı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANI

ADEDİ

ARANILAN NİTELİKLER

BAŞVURU

KODU

Hemşire

12

-İlgili Yüksekokulların/Fakültelerin Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programından mezun olmak.

B01

Hemşire

2

-İlgili Yüksekokulların/Fakültelerin Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programından mezun olmak.

- En az altı ay Ameliyathane Hemşireliği Deneyimi olmak ve belgelemek.

B02

Hemşire

20

-Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu bölümünden mezun olmak.

B03

Düzce Üniversitesi 19 Sözleşmeli Hemşire Personel Alacak - 20.07.2017

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

5- 657 Sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

6-Müracaat tarihi itibariyle en az on sekiz (18) yaşını tamamlamış olmak ve otuz beş (35) yaşından gün almamış olmak.

7- 2016 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve belgelemek.

8- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B'li olarak çalışıyor olmamak.

Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

MÜRACAAT ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI

1- Adaylar, ilanın gazetede yayımladığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) www.gantep.edu.tr sayfasında örneği verilen İş Talep Formu, Güvenlik Soruşturma Formu, Mezuniyet belgesi, Nüfus cüzdan fotokopisi ve 2016 KPSS sonuç belgesi ile birlikte Gaziantep Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta vb. müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

2- Bu ilanın yayımından önce yapılmış olan müracaatlar geçersizdir.

Uşak Khb Ebelerin Doğum Becerilerinin Geliştirilmesinde Güncel Yaklaşımlar Eğitimi

DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI:

1- KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra hak kazananların ismi, Üniversitemizin web sayfasında (www.gantep.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2- Yerleştirilmeye hak kazanan adayların ilanı takip eden 7 iş günü içinde Gaziantep Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

İletişim : 0 (342) 317 13 07

Kaynak: Dünyanız - İnternetteki dünyanız
YASAL UYARI: Yayınlananhaberin tüm hakları www.dunyaniz.com'a aittir. www.dunyaniz.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Uyarı: Sitemizde yer alan yazı, haber, makale, video, yorum ve tüm tıbbi bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler zamanla geçerliliğini kaybedebilir.
Yorumunuz
Yorumlar