İnternetteki dünyanız

Giresun Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi Alacak

12 Haziran 2017 Pazartesi - 06:40
309 defa okundu

Giresun Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi Alacak

Giresun Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi Alacak. Başvuru şekli nasıl olacak? İstenilen belgeler neler? Son başvuru tarihi ne zaman? İşte o detaylar...

Haber Bültenine Kayıt Ol

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26 ıncı maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları travesti birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, puan cetveli, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi(1 takım noterden tasdikli), yayın listesi, puan cetveli, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, puan cetveli, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2.

bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil antalya travesti sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylar, başvuru dosyalarını Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacaklardır.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.

Yayın Tarihi : 12.06.2017

Başvuru Tarihi : 12.06.2017

Son Başvuru Tarihi : 28.06.2017

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DER.

AD.

İLAN ŞARTLARI

1

Devlet

Konservatuvarı

Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı

Profesör

1

1

Müzik alanında doçentlik unvanını almış olup kendi kendine piyano çalmayı öğrenme üzerine çalışmaları bulunmak

2

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu

Yönetimi Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Kentsel koruma politikaları ile bölgesel kalkınma stratejileri konularında çalışmalar yapmış olmak

3

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Bilimi Anabilim Dalı

Doçent

2

1

Polimerik membranlar ve mikrokapsül yöntemleri ile izmetallerinin giderimi konusunda çalışmaları olmak

4

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında doçent unvanı almış olmak

5

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Tıbbi Biyokimya uzmanı olup, tıbbi biyokimya alanında doçentlik unvanı almış olmak.

6

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri

Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi

Eğitimi Anabilim Dalı

Doçent

2

1

Ekoloji alanında doçent unvanı almış olup, karayosunlarında ağır metal analizi üzerine çalışmaları olmak

7

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri

Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi

Eğitimi Anabilim Dalı

Doçent

3

1

Fen bilgisi eğitiminde doçentlik unvanını almış olup, yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı 5E öğrenme modeli, kavramsal değişim, bilgisayar destekli fen öğretimi alanlarında çalışmaları olmak

8

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü Okul

Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Doçent

2

1

Okulöncesi dönemde matematik ve geometri konusunda çalışmaları olmak

9

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

Doçent

3

1

Müzik eğitimi alanında doçentlik unvanını almış olup, piyano eğitimi alanında çalışmaları bulunmak

10

Espiye MYO

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

Doçent

3

1

Doğal ürünler üzerine invitro enzim inhibisyonu ve biyoaktivite çalışmaları yapmış olmak

11

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Doçent

2

1

Moleküler modelleme yöntemleri kullanarak, floresans, manyetizma ve metal seçici sensör tasarımları üzerine çalışmaları olmak

12

Görele Güzel Sanatlar Fakültesi

Kültür Varlıklarını Koruma ve

Onarım Bölümü Kültür

Varlıklarını Koruma ve Onarım

Anasanat Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Giresun Geleneksel Mimarisi üzerine çalışmaları olmak.

13

Tirebolu İletişim Fakültesi

Gazetecilik Bölümü Gazetecilik Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Doktorasını İletişim alanında yapmış olmak, Demokratikleşme sürecinde basın, haber söyleminde ideoloji, siyaset ve siyasal iletişim, popüler kültür konularında çalışmaları olmak.

14

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik Bölümü Ebelik Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Kadın doğum hastalıkları hemşireliğinde doktora yapmış olmak.

15

Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek

Yüksekokulu

Elektrik ve Enerji Bölümü

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı

Yardımcı Doçent

5

1

Atom ve molekül fiziği bilim dalında doktora yapmış olmak, XRF, ve ICP-oes

teknikleriyle ilgili çalışmalar yapmış olmak

16

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Eğitim Programları ve Öğretimi alanında doktora yapmış olmak, Görsel sanatlar öğretmen nitelikleri ve ilgili öğretmen eğitimi programları alanında çalışmış olmak, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında öğretim elemanı olarak deneyimli olmak.

17

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Anabilim Dalı (Çocuk Nörolojisi

Bilim Dalı)

Yardımcı Doçent

3

1

Çocuk Nörolojisi uzmanı olmak.

18

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç

Hastalıkları Anabilim Dalı (Onkoloji Bilim Dalı)

Yardımcı Doçent

5

1

Onkoloji uzmanı olmak

19

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı

(Gastreoenteroloji Bilim Dalı)

Yardımcı Doçent

3

1

Gastreoenteroloji uzmanı olmak.

20

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Acil Tıp uzmanı olmak

21

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Anabilim Dalı (Yenidoğan Bilim Dalı)

Yardımcı Doçent

5

1

Yenidoğan uzmanı olmak.

22

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Tıp Fakültesi mezunu ve Halk Sağlığı uzmanı olmak

23

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

3

1

Çocuk Cerrahisi uzmanı olmak.

Kaynak: Dünyanız - İnternetteki dünyanız
YASAL UYARI: Yayınlananhaberin tüm hakları www.dunyaniz.com'a aittir. www.dunyaniz.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Uyarı: Sitemizde yer alan yazı, haber, makale, video, yorum ve tüm tıbbi bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler zamanla geçerliliğini kaybedebilir.
Yorumunuz
Yorumlar