İllere Ait E-Reçete Oranları- Şubat 2018

30 Temmuz 2017

İllere Ait E-Reçete Oranları- Şubat 2018

SGK tarafından sahte reçete, gereksiz tetkik ve muayene gibi suiistimallerin önüne geçilebilmesi hedefleriyle hayata geçirilen e-reçete sistemi 1 Temmuz 2012 tarihinde fiilen uygulanmaya başlanmış ve 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle de zorunlu hale getirilmiştir. Buna istinaden bakanlık illere göre Şubat 2018 E-Reçete oranlarını yayımladı.