İnternetteki dünyanız

İstanbul Üniversitesi 42 Akademik Personel Alacak

05 Eylül 2017 Salı - 12:55
788 defa okundu

İstanbul Üniversitesi 42 Akademik Personel Alacak

İstanbul Üniversitesi 42 Akademik Personel Alacak. Genel şartlar neler? Başvuru şekli ve yeri nerede? Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlar nasıl olacak? İstenilen belgeler neler? İşte o tüm detaylar...

Haber Bültenine Kayıt Ol

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesi” uyarınca Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına eleman alınacaktır.

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmişlerini, Yayın Listelerini, Doçentlik

Belgelerini, Bilimsel Yayınlarının kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOT: Başvuruda bulunacak adayların Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini hazırladıkları CD veya Taşınabilir Belleklere birer adet fotokopi koymaları ve Ayrıca; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için) ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 Adet), Adli Sicil Kaydı, Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık), 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş), Kimlik Fotokopisi ve Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden birer takım yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi ile Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOT: Başvuruda bulunacak adayların; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için) ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 Adet), Adli Sicil Kaydı, Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora,

Uzmanlık), 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş) ve Kimlik Fotokopisini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Sınava girecekleri yabancı dili belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 Adet), Adli Sicil Kaydı, Doktora Belgesini, Yayın Listelerini, Bilimsel Çalışma ve yayınları kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOTLAR:

1) İlan edilen bütün ünvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

2) Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3) Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

4) İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

5) Başvurular ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere yapılacaktır.

6) Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

7) Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir. 8) İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

D U Y U R U L U R

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMA

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

PROFESÖR

1

Çocuk Endokrinolojisi yan dal uzmanlığını almış olmak.

İç Hastalıkları

PROFESÖR

1

İmmünoloji ve Allerji uzmanlığını almış olup, ilaç,böcek allerjisi ve anjiödem konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Radyoloji

PROFESÖR

1

Baş-Boyun Radyolojisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Genel Cerrahi

DOÇENT

1

Onkoplastik meme cerrahisi konusunda uluslararası sertifikasyona sahip olmak.

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

İç Hastalıkları

PROFESÖR

1

Endokrin alanında moleküler çalışmalar yapmış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

Medeni Hukuk

PROFESÖR

1

Milletlerarası Özel Hukuk

DOÇENT

1

Deniz Hukuku

YARD.DOÇ.

1

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Tarih Öncesi Arkeolojisi

PROFESÖR

1

Trakya ve Güneydoğu Anadolu Neolitik Dönem konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

PROFESÖR

1

Eski Türk Dili ve Çağdaş Türk Lehçeleri alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Eski Türk Dili

YARD.DOÇ.

1

Karahanlı Türkçesi üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

T.C. Tarihi

YARD.DOÇ.

1

Milli Mücadele Tarihi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMA

İngilizce Mütercim Tercümanlık

YARD.DOÇ.

1

Felsefe Tarihi

YARD.DOÇ.

1

Tarih Felsefesi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

Geometri

DOÇENT

1

Alt-kapsamalar ve Çarpık Çarpım Altmanifoldları konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Matematiksel Fizik

DOÇENT

1

Kozmolojik evrim ve bağ denklemlerinin dinamik sistem analizi ve burulmalı gravitasyon konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Katıhal Fiziği

DOÇENT

1

Kuantum kuyulu IR fotodedektörler ve III-N-V yarıiletkenlerde magnetotransport konularında teorik ve deneysel bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Katıhal Fiziği

DOÇENT

1

III-N-V / III-Bi-V yarıiletkenlerde modülasyon spektroskopisi ve düşük sıcaklıklarda elektronik yük transportu konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Katıhal Fiziği

YARD.DOÇ.

1

II-VI grubu nanoyapıların sensör özellikleri ile skutterudite bileşikler üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Nükleer Fizik

YARD.DOÇ.

1

Yük değişim reaksiyonları ve izospin simetrisi üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSAT FAKÜLTESİ

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

PROFESÖR

1

Ortadoğu ve Uzakdoğu Ülkeleri Ekonomileri alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İstatistik

PROFESÖR

1

Parametrik Olmayan Yöntemler ve Mevsimsellik konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İktisat Politikası

DOÇENT

1

İŞLETME FAKÜLTESİ

Muhasebe

PROFESÖR

1

Muhasebe

YARD.DOÇ.

1

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMA

Sayısal Yöntemler

DOÇENT

1

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi

DOÇENT

1

Uluslararası İlişkiler

YARD.DOÇ.

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Yerfiziği

PROFESÖR

1

Elektrik Tesisleri

DOÇENT

1

Mineroloji-Petrografi

DOÇENT

1

Proses ve Reaktör Tasarımı

DOÇENT

1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Hadis

PROFESÖR

1

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler

PROFESÖR

1

Halkla İlişkilerde Sosyal Medya Yönetimi konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Halkla İlişkiler

DOÇENT

1

Kamu Sektöründe Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetimi alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Kişilerarası İletişim

PROFESÖR

1

Birey, çocuk, aile grup etkileşimi ve ilişkileri üzerinde bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Reklamcılık

PROFESÖR

1

Reklamın Sinema ve Müzik Klipleri ile olan ilişkisi üzerinde bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMA

Reklamcılık

DOÇENT

1

Kentsel iletişim ve Çevrimiçi Reklamcılık konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Genel Gazetecilik

PROFESÖR

1

Televizyon Haberciliği ve Sosyal Medya konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Genel Gazetecilik

YARD.DOÇ.

1

Görsel veri tabanı oluşturma konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ

Türkçe Eğitimi

DOÇENT

1

Türkçe Eğitimi alanında Doçentliğini almış olup, yabancılara Türkçe eğitimi alanında kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapmış olmak.

FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Hemşirelikte Yönetim

YARD.DOÇ.

1

Kaynak: Dünyanız - İnternetteki dünyanız
YASAL UYARI: Yayınlananhaberin tüm hakları www.dunyaniz.com'a aittir. www.dunyaniz.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Uyarı: Sitemizde yer alan yazı, haber, makale, video, yorum ve tüm tıbbi bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler zamanla geçerliliğini kaybedebilir.
Yorumunuz
Yorumlar