Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor: Yıllık İzin Kararı

21 Eylül 2017

<
Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor: Yıllık İzin Kararı
>

Geçici 10. madde kapsamındaki kısa çalışma ve ücretsiz izin, sorunun üstesinden gelmek için ara çözümlerdir. Kısa süreli işlerde zor dönemlerin üstesinden gelmek için işçinin onayı alınmaksızın çalışma süreleri kısaltılır, çalışma koşullarında köklü bir değişiklik yapılır veya faaliyet tamamen durdurularak iş sözleşmesi bir şekilde askıya alınır. Geçici 10 uncu maddede düzenlenen ücretsiz izin, aynı gerekçeye dayanmakta ve hatta işverene kısa işte olduğu gibi İŞKUR'un onayı olmadan tek taraflı değişiklik yapma hakkı vermektedir. Bu nedenlerden dolayı, ilgili ücretsiz izin sürelerinin yıllık izin olarak ele alınması, diğer ücretsiz izinlerden farklı olarak ve işçiler ile kısa süre yapanlar arasında ayrım oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesi uygun olacaktır. iş.