Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor: Yıllık İzin Kararı

20 Ocak 2017

<
Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor: Yıllık İzin Kararı

55. maddeye göre; İşçinin tutulduğu kaza veya hastalık nedeniyle işçinin işe gidemeyeceği günlerin bildirim süresi, işçinin çalıştığı zamana göre bildirim süresinin altı haftaya kadar olan kısmı, analık kadın işçilerin doğumundan önceki ve sonraki izin süreleri, işçinin manevra veya faal askerlik dışında herhangi bir kanun nedeniyle işe gidemediği günler. Yılda doksan günden fazla olmamak üzere, işçinin işyerinde mücbir sebepler nedeniyle art arda bir haftadan fazla çalışmaması nedeniyle geçirdiği sürenin on beş günü, günlük çalışma süresinden sayılan süreler, hafta tatilleri, milli bayramlar, genel bayramlar, Pazar hariç, verilmesi gereken yarım gün izinler, işçiler arabuluculuk toplantılarına katılacak, hakem heyetlerinde bulunacak, bu kurullarda işçi temsilcisi olarak görev yapacak, kurul, kurul, komisyon ve toplantılarda kurulacak Çalışma hayatına ilişkin mevzuata göre veya ilgili uluslararası kuruluşların konferans, kongre veya kurullarına işçi veya sendika temsilcisi olarak katılmaları nedeniyle çalışmalarına devam edemeyecekleri günler, Kanunda belirtilen mazeretli izin süreleri, diğer izinler ve işveren tarafından verilen kısa çalışma süreleri ve Kanunun uygulanması sonucunda çalışana verilen yıllık ücretli izin süreleri. izinler açısından incelenmiş gibi sayılacaktır.