Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor: Yıllık İzin Kararı

20 Ocak 2017

<
Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor: Yıllık İzin Kararı
>

ÜCRETSİZ İZİNLER AYRICA DİKKAT EDİLMELİDİR

Kanundaki açık ifade nedeniyle, işçinin yıllık izne hak kazanabilmesi için tamamlaması gereken bir yılın hesaplanmasında kısa çalışma süreleri dikkate alınacaktır. Ancak günümüzde işverenin fesih yasağı nedeniyle ücretsiz izin alması durumunda bu sürelerin yıllık izin süresi açısından dikkate alınıp alınmayacağı tartışma konusudur.

Yargıtay bugüne kadar verdiği kararlarda, ücretsiz izinlerin yıllık izne hak kazanmada dikkate alınmayacağını belirtmiştir. Ancak ilgili kararlarda yer alan ücretsiz izinler, talep üzerine veya en azından işçinin onayı ile verilen ücretsiz izinler olup, Kanunda çalıştığı kabul edilen sürelerin temel mantığından farklıdır. Ancak, aynı fıkrada düzenlenen kısa süreli çalışma ve işveren tarafından verilen diğer izinlerin, işçinin isteği veya onayı üzerine verilen ücretsiz izinleri de içerdiğine dair yadsınamaz eleştiriler de vardı.