İnternetteki dünyanız

Necmettin Erbakan Üniversitesi 22 Akademik Personel Alacak

08 Haziran 2017 Perşembe - 05:35
424 defa okundu

Necmettin Erbakan Üniversitesi 22 Akademik Personel Alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi 22 Akademik Personel Alacak. Başvuru şekli nasıl olacak? İstenilen belgeler neler? Son başvuru tarihi ne zaman? İşte o detaylar...

Haber Bültenine Kayıt Ol

T.C.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları ve durumlarının Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’ne uygun olması gerekmektedir.

Adayların; http://www.konya.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi'ne göre hazırlayacakları puan tablosunu dilekçeleri ile birlikte dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

1. 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu, askerlik durum belgesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

2. 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu, varsa yabancı dil başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu, askerlik durum belgesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3. Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

5. Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

6. İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Doçent adayları ile Ereğli Adalet Meslek Yüksekokuluna başvuracak Yardımcı Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

A D R E S :

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Nişantaş Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi

No:12 Kat:22 Selçuklu/KONYA

Telefon: 0.332.221 06 21-22

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAM

K.UNVANI

DERECE

ADETİ

ÖZEL ŞARTLAR

Meram Tıp

Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

1

Sinovyum, periton ve omentumun kondrosit büyümesi üzerine etkileri ve femur başı avasküler nekrozunun fokal anatomik yüzey yenileme implantasyonuyla tedavisi ile ilgili çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Biyoteknoloji

Biyoteknoloji

Doçent

1

1

Doçentliğini Biyokimya alanında almış olmak, alkolün eritrosit metabolizması üzerine etkileri, serbest radikaller ve antioksidan savunma sistemleri konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik ve

Mimarlık

Fakültesi

İnşaat

Mühendisliği

Geoteknik

Doçent

1

1

Nevşehir bölgesinde bulunan pomzaların taşıma gücünün ve geoteknik özelliklerinin belirlenmesi konusunda çalışmaları olmak.

Sosyal ve

Beşeri Bilimler Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Doçent

1

1

Televizyonda yayınlanan sağlık programları ve İmaj Yönetimi konularında çalışmaları olmak.

Sosyal ve

Beşeri Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Doçent

1

1

Kurumsal yönetim ve iç kontrol alanlarında çalışmaları olmak.

Uygulamalı

Bilimler

Yüksekokulu

Bankacılık

Bankacılık

Doçent

3

1

Bankalarda İnsan Kaynakları Yönetimi alanında çalışmaları olmak.

Ahmet

Keleşoğlu Eğitim

Fakültesi

Türkçe ve

Sosyal

Bilimler

Eğitimi

Tarih Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Moğol İstilası ve İslam Dünyasında Kılavuzlar konularında çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sinema-TV

Film Tasarım ve Yönetmenliği

Yardımcı Doçent

5

1

Bakanlık imajı ve Halkla İlişkiler ve Reklam alanında araştırma teknikleri alanlarında çalışmaları olmak.

Havacılık ve

Uzay Bilimleri

Fakültesi

Havacılık Yönetimi

Havacılık Yönetimi

Yardımcı Doçent

5

1

İşletme ve Endüstri Mühendisliği alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak. Lojistik ve tedarik zinciri konusunda çalışmaları olmak. Yükseköğretimde en az 1 (bir) yıllık deneyime sahip olmak.

Meram Tıp

Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Yardımcı Doçent

5

1

Eklem içi kanamanın eklem hasarı üzerinde etkisinin değerlendirildiği deneysel çalışması olmak ve temel mikro cerrahi eğitimi almış olmak .

Meram Tıp

Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon

Hastalıkları ve

Klinik

Mikrobiyoloji

Yardımcı Doçent

3

1

Oral antiviral tedavi alan kronik Hepatit B hastalarında ilaç uyumunun psikometrik testlerle ilişkisinin değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaları olmak.

Meram Tıp

Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıp Eğitimi ve Bilişimi

Yardımcı Doçent

1

1

Kadın doğum uzmanı olarak en az 10 (on) yıllık hekimlik deneyimi olmak ve fitoterapi, kupaterapi benzeri geleneksel tıp sertifikasyonuna sahip olmak.

Seydişehir

Ahmet Cengiz

Mühendislik

Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar Donanımı

Yardımcı Doçent

3

1

Görüntü işleme teknikleri ve yapay zeka yöntemleri kullanarak atık su arıtmada performans analizlerinin incelenmesi üzerine çalışma yapmış olmak.

Seydişehir

Ahmet Cengiz

Mühendislik

Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar Donanımı

Yardımcı Doçent

3

1

İşbirlikli iletişim ağları için sinyal işleme teknikleri üzerine çalışma yapmış olmak.

Seydişehir

Ahmet Cengiz

Mühendislik

Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Yardımcı Doçent

3

1

Sürekli optimizasyon problemleri için değişken komşuluk arama tekniklerinin geliştirilmesi üzerine çalışma yapmış olmak.

Sosyal ve

Beşeri Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Sosyal Psikoloji

Yardımcı Doçent

4

1

Gelişim Psikolojisi alanında doktora yapmış olmak. Ebeveyn ve ergen ilişkileri alanında çalışmaları olmak.

Sosyal ve

Beşeri Bilimler Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Yardımcı Doçent

3

1

Osmanlıda Millet sistemi ve Bulgar Eksarhanesi alanında çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Seramik

Seramik

Yardımcı Doçent

3

1

Seramik lisans mezunu olmak. Seramik ve Resim-İş Eğitimi alanında lisansüstü eğitimi yapmış olmak. Selçuklu dönemi toprak sanatları ve boya maddeleri konusunda çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Seramik

Seramik

Yardımcı Doçent

3

1

Seramik sanatında dijital yaklaşımlar alanında çalışmaları olmak.

Ereğli Adalet Meslek

Yüksekokulu

-

-

Yardımcı Doçent

5

1

İktisat alanında lisansüstü eğitime sahip olmak. Ekonomik krizler ve bölgesel ekonomik büyüme konularında çalışması olmak.

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Diyetetik

Yardımcı

Doçent

3

1

Yoğurt, kefir, probiyotik yoğurt tüketiminin hipertansiyon üzerine etkisi ile ilgili çalışması olmak.

Ahmet

Keleşoğlu

İlahiyat

Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Yardımcı Doçent

2

1

Tahavi ve Beyhaki'de Hadis konusunda doktora yapmış olmak.

Kaynak: Dünyanız - İnternetteki dünyanız
YASAL UYARI: Yayınlananhaberin tüm hakları www.dunyaniz.com'a aittir. www.dunyaniz.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Uyarı: Sitemizde yer alan yazı, haber, makale, video, yorum ve tüm tıbbi bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler zamanla geçerliliğini kaybedebilir.
Yorumunuz
Yorumlar