İnternetteki dünyanız

Necmettin Erbakan Üniversitesi 34 Akademik Personel Alacak

03 Ağustos 2017 Perşembe - 09:05
343 defa okundu

Necmettin Erbakan Üniversitesi 34 Akademik Personel Alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi 34 Akademik Personel Alacak. Adaylarda aranılacak genel ve özel koşullar neler? Başvuru için hangi evraklar gerekli? Başvuru şekli değerlendirilmesi ve sonuçların açıklanması nasıl olacak? İşte konuya ilişkin tün detaylar...

Haber Bültenine Kayıt Ol

T.C.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları ve durumlarının Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’ne uygun olması gerekmektedir.

Adayların; http://www.konya.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi'ne göre hazırlayacakları puan tablosunu dilekçeleri ile birlikte dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

1. 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu, askerlik durum belgesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

2. 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu, askerlik durum belgesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3. 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu, varsa yabancı dil başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu, askerlik durum belgesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4. Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

6. Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

7. İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

8. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adayları ile Türk

Müziği Devlet Konservatuvarına başvuracak Yardımcı Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

A D R E S :

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Nişantaş Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi

No:12 Kat:22 Selçuklu/KONYA

Telefon: 0.332.221 06 21-22

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAM

K.UNVANI

DERECE

ADETİ

ÖZEL ŞARTLAR

Ahmet

Keleşoğlu Eğitim

Fakültesi

Eğitim

Bilimleri

Rehberlik ve

Psikolojik

Danışmanlık

Profesör

1

1

Değerler psikolojisi ve eğitimi alanlarında çalışmaları olmak.

Ahmet

Keleşoğlu Eğitim

Fakültesi

Matematik ve

Fen Bilimleri

Eğitimi

Fizik Eğitimi

Profesör

1

1

Elektron Paramaynetik Rezonans, IR, Raman spektroskopileri ve coumarinlerin moleküler modellemeleri alanlarında hem teorik hem de deneysel çalışmaları olmak.

Ahmet

Keleşoğlu Eğitim

Fakültesi

Matematik ve

Fen Bilimleri

Eğitimi

Fizik Eğitimi

Profesör

1

1

Moleküllerin ve paramanyetik merkezlerin yapılarının ve moleküler özelliklerinin hesapsal DFT, HF yöntemleriyle ve deneysel

EPR, IR, UV spektroskopi teknikleriyle belirlenmesi konusunda çalışmaları olmak.

Ahmet

Keleşoğlu Eğitim

Fakültesi

Matematik ve

Fen Bilimleri

Eğitimi

Biyoloji Eğitimi

Profesör

1

1

Konjuge linoleik asit, pestisit ve antioksidanlar konularında çalışmaları olmak.

Ahmet

Keleşoğlu Eğitim

Fakültesi

Matematik ve

Fen Bilimleri

Eğitimi

Kimya Eğitimi

Profesör

1

1

Antioksidanlar, sensor elektrot geliştirme ve gıdaların elektrokimyası konularında çalışmaları olmak.

Ahmet

Keleşoğlu Eğitim

Fakültesi

Matematik ve

Fen Bilimleri

Eğitimi

Kimya Eğitimi

Profesör

1

1

Grafen içerikli elektrokimyasal kiral sensörler konusunda çalışmaları olmak.

Ahmet

Keleşoğlu Eğitim

Fakültesi

Matematik ve

Fen Bilimleri

Eğitimi

Kimya Eğitimi

Profesör

1

1

Optik ve elektrokimyasal yöntemlerle enantiyo seçici çalışmalar yapmış olmak.

Sosyal ve

Beşeri Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Profesör

1

1

Gelir dağılımı ve yoksulluk çalışmaları alanlarında çalışmaları olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm

İşletmeciliği

Turizm

İşletmeciliği

Profesör

1

1

Finans alanından doçentliğini almış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Profesör

1

1

Temporomandibüler eklem disfonksiyonlarının görüntüleme yöntemleriyle ilgili çalışması olmak.

Meram Tıp

Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

1

Meme-torasentez konusunda çalışması olmak.

Meram Tıp

Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

1

Yoğun bakım uzmanı olup astım prevalansı hakkında çalışması olmak.

Meram Tıp

Fakültesi

Temel Tıp

Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Profesör

1

1

İnsan ve diğer canlı türleri kromozomları arasında karşılaştırmalı radyasyon hibrit gen haritalaması ile ilgili çalışması olmak.

Seydişehir

Ahmet Cengiz

Mühendislik

Fakültesi

Maden

Mühendisliği

Maden İşletme

Profesör

1

1

Jeoloji Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Yer bilimleri ve mühendisliği alanında doçent olmak. Maden sularının su kaynaklarına etkileri ve su kalitesinin insan sağlığına etkileri konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik-

Bilgisayar

Bilimleri

Uygulamalı Matematik

Profesör

1

1

Uygulamalı Matematik alanında doçent olmak. Fark denklemleri ve fark denklem sistemleri konularında çalışmaları olmak.

Meram Tıp

Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Romatolojik hastalıklarda iskemik modifiye albümin ile ateroskleroz arasındaki ilişki üzerine çalışması olmak.

Sosyal ve

Beşeri Bilimler Fakültesi

Felsefe

Sistematik Felsefe ve Mantık

Yardımcı Doçent

5

1

İbn-i Sina Epistemolojisinde

Tasavvur ve Kanıtlama Teorisi, İbn Rüşd’de yöntem konularında çalışmaları olmak.

Sosyal ve

Beşeri Bilimler Fakültesi

Felsefe

Türk-İslam Düşüncesi

Yardımcı Doçent

5

1

Bernard Williams ve Ahlaki İlerlemecilik ve Faydacı düşünürlerde mutluluk problemi konularında çalışmaları olmak.

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve

Mutfak

Sanatları

Gastronomi ve

Mutfak Sanatları

Yardımcı Doçent

5

1

İngilizce ders verebilecek yeterliliğe sahip olmak, hızlı fermantasyonlu çözünür diyet lifleri alanında çalışmaları olmak.

Ahmet

Keleşoğlu Eğitim

Fakültesi

Matematik ve

Fen Bilimleri

Eğitimi

Kimya Eğitimi

Yardımcı Doçent

5

1

Kimya alanında doktora yapmış olmak ve kimya öğretmeni adaylarının özyeterlik algıları ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları konularında çalışmaları olmak.

Ahmet

Keleşoğlu Eğitim

Fakültesi

Türkçe ve

Sosyal

Bilimler

Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Yardımcı Doçent

4

1

Sosyal bilgiler alanında doktorasını yapmış olmak, sosyal bilgiler öğretiminde sözlü tarih ve iyi vatandaşlık üzerine çalışmaları olmak.

Ahmet

Keleşoğlu

İlahiyat

Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Eğitimi

Yardımcı Doçent

5

1

Engellilerde din eğitimi ve dini çocuk edebiyatı alanlarında çalışmaları olmak.

Türk Müziği

Devlet

Konservatuvarı

Geleneksel Türk Müziği

Türk Halk Müziği

Yardımcı Doçent

5

1

Singing voice handikap indeksi ve profesyonel ses adaylarında karşılaşılan sorunlar konularında çalışmaları olmak.

Sosyal ve

Beşeri Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Yardımcı Doçent

3

1

Finansal derinleşme iş çevrimi alanında çalışmaları olmak.

Meram Tıp

Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

1

Metastatik kolorektal kanserli hastalarda Bevacizumab temelli Frontine tedavisiyle ilgili çalışması olmak.

Meram Tıp

Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Yardımcı Doçent

4

1

Tıp Fakültesi mezunu olup Hipnoz ve Hipnoterapi konusunda deneyimli olmak.

Meram Tıp

Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Yardımcı Doçent

5

1

Tıp Fakültesi mezunu olup Nörofizyopatoloji alanında çalışması olmak.

Ereğli

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Fakültesi

Biyosistem Mühendisliği

Tarımsal Makine Sistemleri

Yardımcı Doçent

5

1

Tarım makinaları alanında doktora yapmış olmak. Diskli tip doğrudan ekim makinalarında gömücü ayak açılar üzerinde çalışmış olmak.

Mühendislik ve

Mimarlık

Fakültesi

Gıda

Mühendisliği

Gıda Bilimleri

Yardımcı Doçent

3

1

Meyve ve sebze ürünlerinin kurutulması ve biyoaktif gıda bileşenlerinin mikroenkapsülasyonu konusunda çalışmış olmak.

Havacılık ve

Uzay Bilimleri

Fakültesi

Havacılık Yönetimi

Havacılık Yönetimi

Yardımcı Doçent

3

1

Endüstri Mühendisliği lisans mezunu, yüksek lisans ve doktorası İşletme alanından olmak. İnovasyon ve tedarik zinciri konularında çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Endodonti

Yardımcı Doçent

3

1

Kök dentininin elastisite modülünü sonlu elemanlar stres analiz metodu ile inceleyen çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Biyoteknoloji

Biyoteknoloji

Yardımcı Doçent

5

1

Moleküler toksikoloji, bakteri genetiği, antikanser ilaç mekanizmaları, topoizomeraz inhibitörleri, hücre kültürü konularında çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Resim

Yardımcı Doçent

3

1

Tüketim kültürü ve sanat, göstergebilim ve tüketim kültürü, okul öncesi çocuk resimleri ve ilköğretimde araç-gereç kullanımı konularında çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Seramik

Seramik

Yardımcı Doçent

3

1

Seramik astar yapımında Konya kil örnekleri, insan figürlü İznik seramikleri, Klasik Osmanlı ve Osmanlı son döneminde seramik ve porselen alanlarında çalışmaları olmak.

Kaynak: Dünyanız - İnternetteki dünyanız
YASAL UYARI: Yayınlananhaberin tüm hakları www.dunyaniz.com'a aittir. www.dunyaniz.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Uyarı: Sitemizde yer alan yazı, haber, makale, video, yorum ve tüm tıbbi bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler zamanla geçerliliğini kaybedebilir.
Yorumunuz
Yorumlar