Radarı görür görmez frene basma dönemi sona erdi

18 Ocak 2017

<
Radarı görür görmez frene basma dönemi sona erdi
>

Radar nedir?

Trafik radarları sinyal gönderme ve alma prensibine dayanır ve iki tür sinyal vardır. Radyo sinyali gönderen radarlar, Lazer sinyali gönderen radarlar. Aracın kendisine gelen plakaya karşılık gelen iki farklı sinyal göndermek için iki farklı kez. İlk gönderilen sinyalin dönüş hızı ile ikinci gönderilen sinyalin dönüş hızı arasındaki fark dedektör dekoderlerinden geçer ve ortalama hız bulunur. yaklaşık %10 sapma ile.