İnternetteki dünyanız

Süleyman Demirel Üniversites 20 Hemşire 55 Sözleşmeli Personel Alacak

07 Ağustos 2017 Pazartesi - 06:00
2643 defa okundu

Süleyman Demirel Üniversites 20 Hemşire  55 Sözleşmeli Personel Alacak

Süleyman Demirel Üniversitesi 20 Hemşire, 35 Diğer Sağlık Personel olmak üzere 55 Sözleşmeli Personel Alacak. Genel şartlar neler? İstenen belgeler neler? Müracaat şekli ve yeri nerede? Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlarınasıl olacak? İşte o detaylar

Haber Bültenine Kayıt Ol

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI

Üniversitemiz, Hastane Başmüdürlüğünde istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”da yer alan ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

SIRA Nu.

UNVANI

BÜTÇE

TÜRÜ

BİRİMİ

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER


üniversite Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya

1 Hemşire Özel Bütçe Hastanesi 20 Sağlık Memurluğu lisans programından mezun Başmüdürlüğü olmak.

2

Hemşire

Özel Bütçe

Üniversite

Hastanesi

Başmüdürlüğü

20

Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak.

-3 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

3

Fizyoterapist

Özel Bütçe

Üniversite

Hastanesi

Başmüdürlüğü

2

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve

Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.

4

Diğer

Sağlık

Personeli

Özel Bütçe

Üniversite

Hastanesi

Başmüdürlüğü

4

Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.

-5 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

5

Diğer

Sağlık

Personeli

Özel Bütçe

Üniversite

Hastanesi

Başmüdürlüğü

1

Odyoloji Lisans Programlarından mezun olmak.

6

Diğer

Sağlık

Personeli

Özel Bütçe

Üniversite

Hastanesi

Başmüdürlüğü

3

Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programından mezun olmak.

Diğer Üniversite Sağlık Laboratuarı, Tıbbi Laboratuar, Tıbbi

7 Sağlık Özel Bütçe Hastanesi Laboratuar Teknikleri, önlisans programlarının Personeli Başmüdürlüğü birinden mezun olmak.

8

Diğer

Sağlık

Personeli

Özel Bütçe

Üniversite

Hastanesi

Başmüdürlüğü

1

Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak.

1

9

Diğer

Sağlık

Personeli

Özel Bütçe

Üniversite

Hastanesi

Başmüdürlüğü

1

Perfüzyon alanında lisans programından mezun olmak veya lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapmış olmak veya Sağlık Bilimleri Lisansiyerlerinden Sağlık Bakanlığınca onaylı perfüzyonist yetkisiyle çalışabilir belgesine sahip olmak.

GENEL ŞARTLAR:

1-) Başvuru yapacak adaylar yukarıda belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2-) 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, Lisans mezunlarında KPSSP3 puanı, ön lisans mezunlarında KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

3-) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4-) Başvuracak adayların durumunun; 5917 sayılı Kanunun 47’nci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendinin 2’nci alt bendi gereğince, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,

5) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

İSTENEN BELGELER:

1-) Başvuru formu,

2-) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

3-) Mezuniyet belgesi fotokopisi,

4-) 2016 KPSS (B) sınav sonuç belgesi.

5-) Mesleki tecrübe belgesi(SGK hizmet dökümü)

6-) Perfüzyonist yetki belgesi(Sağlık Bakanlığınca Onaylı)

MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar ilanın gazetede yayımladığı tarihten itibaren 15 gün içinde mesai bitimine (17:30) kadar adayların Süleyman Demirel Üniversitesi internet sayfasından www.sdu.edu.tr temin edecekleri başvuru formunu; ilanda belirtilen unvanı ve sıralardan hangisine müracaat edeceklerini belirterek, yukarıda istenilen belgeler ile birlikte (onaylı veya aslı görülmek şartıyla fotokopisi) Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır. Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta, Fax veya internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Not: Müracaat süresinin son günü resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden iş gününün mesai bitimine kadar (17:30) müracaat kabul edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı www.sdu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylara güvenlik tahkikatı yapılacaktır. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olanların ataması yapılacak olup, güvenlik tahkikatı olumlu olmayanların atamaları yapılmayacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2

Kaynak: Dünyanız - İnternetteki dünyanız




YASAL UYARI: Yayınlananhaberin tüm hakları www.dunyaniz.com'a aittir. www.dunyaniz.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Uyarı: Sitemizde yer alan yazı, haber, makale, video, yorum ve tüm tıbbi bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler zamanla geçerliliğini kaybedebilir.
Yorumunuz
Yorumlar