Türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) Bilgem 24 personel alacak

22 Ocak 2017

Türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) Bilgem 24 personel alacak

Yazılım geliştirme projelerinin; kodlama faaliyetlerinde görev almak ve görevinin gerektirdiği diğer yazılım destek süreçleri kapsamında üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek üzere Ar-Ge Personeli (Yazılım Mühendisi) istihdam edilecektir.